Als geaccrediteerde team- & agile coach ondersteun ik regelmatig organisaties binnen Healthcare & Tech rond deze thema’s: 

 • Agility verhogen in (cross-functionele, project, scrum,…) teams
 • Innovatie stimuleren, een denkproces faciliteren tot actie
 • Alert blijven als team: hoe blijven we high performing? Experimenteren met retrospective & peer review
 • Opzetten/optimaliseren van operationele & governance meetings
 • Het scherp zetten van functies, rollen en/of mandaten
 • Corporate missie, visie en strategie vertalen naar een concrete & heldere teamdoelen
 • Werken op vertrouwen bij bijvoorbeeld nieuw samengestelde (project of directie) teams
 • Verhogen van zelforganisatie in een team
 • Het optimaliseren van teamafspraken. Méér engagement bekomen voor genomen beslissingen en ons beslissingsproces optimaliseren
 • Client / Customer experience optimaliseren of boosten als team
 • Omgaan met conflict
 • Effectief communiceren met elkaar, feedback installeren
 • Omgaan met change, wendbaar worden & blijven in veranderlijke omstandigheden
 • Afscheid nemen: het ontbinden van een (project)team faciliteren
 • Optimaal samenwerken met andere afdelingen, externe partners, ecosystemen,…

Het doel van teamcoaching is jullie team efficiënter, resultaatgerichter en met meer plezier te laten samenwerken als één geheel. Waar teambuilding louter is gericht om elkaar beter te leren kennen, maken we in teamcoaching samen een structurele verdiepingsslag op individueel, team- en organisatieniveau. Mét een actieplan. We werken graag met de methodieken en invloeden van o.a. Sociocratie 3.0, Ken Wilber 4Q, Tuckman & Lencioni.

Wat doet een teamcoach ? 

 • Een teamcoach kan een team, inclusief de leider, challengen & ondersteunen om effectiever te worden. Je hoeft immers niet ziek te zijn, om beter te worden. In dat geval zal een teamcoach naar de effectiviteit van het hele team kijken, en waar nodig interventies verrichten om het team verder te helpen
 • Een teamcoach helpt ook teams om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te komen. Soms is de veiligheid in het team laag en zijn de gesprekken te spannend of te moeilijk om samen aan te gaan. Een teamcoach helpt mensen zich uit te spreken en naar elkaar te luisteren. Hij of zij zal het team bewust maken van versterkende en minder versterkende interactiepatronen door ze te benoemen

Hoe ziet een traject met teamcoaching er uit? 

 • Behoefte- & contextanalyse: we starten met intakegesprekken met de belanghebbenden (HR, management, teamleden,…) om een helder beeld te krijgen van de huidige realiteit en de gewenste outcome
 • Actie: opstellen plan van aanpak. Elke teamcoaching is namelijk maatwerk. Soms gaat het over een 1/2 dag, volle dag of een traject van meerdere dagen verspreid in de tijd
 • Reflectie: na ieder teammoment, wordt een teruggeblikt op de inhoud & proces en in samenspraak beslist welke volgende stappen met of zonder teamcoach zinvol zijn. We build the bridge by walking on it
 • Nazorg: Na ongeveer een maand organiseren we een terugkomsessie of check-in: hoe loopt het, worden er nog obstakels ervaren, hoe gaan we nu verder met elkaar zonder teamcoach

Teamontwikkeling is niet iets wat je 2x per jaar doet op een berg. Teamontwikkeling kan en moet een onderdeel zijn van je dagelijkse praktijk als team. Tijdens meetings, projecten en feedbackgesprekken dien je continu aandacht te besteden aan verbinding en verdieping van samenwerking. Maak teamontwikkeling een onderdeel van je dagelijks teamwork en laat je op tijd en stond ondersteunen door een teamcoach om de zaag scherp te houden en zuurstof te geven aan de groep.  

Een teamcoaching kan al geboekt worden vanaf een 1/2 dag.
Wij zorgen voor een inspirerende setting buiten de corporate muren voor maximaal effect (al dan niet met catering). 

Nood aan een agile coach of scrum master? We bekijken samen de intensiteit en beschikbaarheden