Als geaccrediteerde teamcoach ondersteun ik regelmatig (startend) leiders rond deze thema’s: 

 • Corporate strategie vertalen naar een concreet & helder leiderschapscharter, teamcharter,…
 • Het helder stellen van functies, rollen en/of mandaten
 • Installeren van vertrouwen in een team
 • Het maken van teamafspraken. Méér engagement bekomen voor genomen beslissingen en ons beslissingsproces optimaliseren
 • Client / Customer experience optimaliseren of boosten als team
 • Omgaan met conflict
 • Effectief communiceren met elkaar, feedback installeren
 • Innovatie stimuleren, een denkproces faciliteren tot actie
 • Alert blijven als team: hoe blijven we high performing?
 • Omgaan met change, wendbaar worden & blijven in veranderlijke omstandigheden
 • Afscheid nemen: het ontbinden van een (project)team faciliteren

Zie jouw team als een zeilboot, een microkosmos op microschaal. Je leeft voortdurend dicht op elkaar op een kleine ruimte in een soms woelige context. Bij het varen is het best dat iedereen van elkaar weet naar waar we varen en wat er moet gebeuren. Bij ieder manoeuvre is het dus goed de taken op voorhand af te spreken en wie wat gaat doen of waar hij of zij voor instaat en goed in is. Het blijkt namelijk dat, als er iets fout gaat, er ook sneller en beter op kan gereageerd worden. En veiliger. Zonder dat er waardevolle leden over boord vallen of je ineens in een andere, verkeerde, haven aanmeert.

Het doel van teamcoaching is jullie team efficiënter, resultaatgerichter en met meer plezier te laten samenwerken als één geheel. Waar teambuilding louter is gericht om elkaar beter te leren kennen, maken we in teamcoaching samen een structurele verdiepingsslag op individueel, team- en organisatieniveau. Mét een actieplan.Wat doet een teamcoach ? 

 • Een teamcoach kan een team, inclusief de leider, challengen & ondersteunen om effectiever te worden. Je hoeft immers niet ziek te zijn, om beter te worden. In dat geval zal een teamcoach naar de effectiviteit van het hele team kijken, en waar nodig interventies verrichten om het team verder te helpen
 • Een teamcoach helpt ook teams om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te komen. Soms is de veiligheid in het team laag en zijn de gesprekken te spannend of te moeilijk om samen aan te gaan. Een teamcoach helpt mensen zich uit te spreken en naar elkaar te luisteren. Hij of zij zal het team bewust maken van versterkende en minder versterkende interactiepatronen door ze te benoemen

Hoe ziet een traject met teamcoaching er uit? 

 • Behoefte- & contextanalyse: we starten met intakegesprekken met de belanghebbenden (HR, management, teamleden,…) om een helder beeld te krijgen van de huidige realiteit en de gewenste outcome na het traject
 • Actie: opstellen plan van aanpak. Elk traject is namelijk maatwerk
 • Reflectie: na ieder teammoment, wordt een analyse gemaakt en in samenspraak beslist welke volgende interventies zinvol zijn. We build the bridge by walking on it
 • Nazorg: Na ongeveer een maand organiseren we een terugkomsessie of check-in: hoe loopt het, worden er nog obstakels ervaren, hoe gaan we nu verder met elkaar zonder teamcoach

Teamontwikkeling is niet iets wat je 2x per jaar doet op een berg. Teamontwikkeling kan en moet een onderdeel zijn van je dagelijkse praktijk als team. Tijdens meetings, projecten en feedbackgesprekken dien je continu aandacht te besteden aan verbinding en verdieping van samenwerking. Maak teamontwikkeling een onderdeel van je dagelijks teamwork en laat je op tijd en stond ondersteunen door een teamcoach om de zaag scherp te houden en zuurstof te geven aan de groep.