Als je een vacature invult, wil je uiteraard de juiste personen op de juiste plaats. Daarna wil je dit talent ook doen groeien en zo lang mogelijk in jouw organisatie houden.

Assessment Center

Voor je iemand aanwerft of promoveert, wil je zijn of haar competenties, persoonlijkheid en motivatie inschatten. Via een gericht assessment center onderzoeken wij of de kandidaat geschikt is voor de job, en op welke vlakken hij of zij nog kan groeien. We meten niet alleen de aangeleerde competenties maar hebben evenveel aandacht voor zijn of haar kwaliteiten die best wel “talent” waardig zijn. Zo ben je zeker dat de kandidaat vol passie en energie zijn of haar job uitvoert en geen tonnen energie verliest met groeien. Tijdens het assessment besteden we uitgebreid aandacht aan verbinding (met de organisatie, taak/functie, team, kwaliteiten). Een unieke aanpak die een stap verder gaat dan een klassiek assessment!

Afhankelijk van de noden en doelstellingen bieden we een halve dag of volledige dag aan, steeds op maat van jouw vacature en jouw organisatienoden.

Development Center

Als medewerkers zich kunnen ontwikkelen, blijven zij geboeid en uitgedaagd. Zo dragen zij positieve energie uit in jouw bedrijf. Een development center wijst uit welke persoonlijke groei mogelijk en wenselijk is. Tijdens een development center werken de deelnemers aan hun ontwikkeling door te experimenteren, te reflecteren, te ervaren, feedback te ontvangen… Hieruit ontstaat een Persoonlijk Ontwikkelings Plan met als doel ontwikkeling op een transparante en duurzame wijze te implementeren.

Het resultaat van geslaagd talent management? Een werknemer presteert beter in zijn huidige job, groeit in zijn functie én is loyaler. Want zijn werkgever is een partner in zijn professionele ontwikkeling.

Als coach kan je nadien steeds beroep doen op mij voor verdere opvolging en individuele coaching. 

Een overzicht van opdrachten en aanbevelingen kunnen hier geraadpleegd worden.

Boek een Assessment of Development Center via +32 476 51 27 13 of via sofie@coachinglab.be