Bouw mee aan een future proof organisatiecultuur

 We zien een sterke evolutie richting dynamische, wendbare, innovatieve arbeidsorganisaties waar medewerkers en teams versterkt worden in samenwerking, het opnemen van verantwoordelijkheid en laveren tussen diverse rollen zodat ze flexibeler kunnen inspelen op de noden van klant & omgeving. Dit kan een commerciële klant zijn maar evengoed cliënt, patiënt, burger,… 

Dat vergt een bepaalde groei- & leerattitude zodat er snel en effectief kan gehandeld worden. De functie van leidinggevende krijgt hierdoor vaak ook een andere invulling en evolueert naar gedeeld leiderschap. Een meer coachende & empowerende stijl zal nodig zijn om iedereen mee te krijgen en te behouden. Maar ook teams hebben baat bij een boost in skill- & mindset. Want eigenlijk verwacht de context dat iedereen leiderschap kan uitdragen. Zulke culturele verandering loopt gefaseerd en met professionele ondersteuning. We helpen jou graag.  

Wat doen we? We bouwen leer- & ontwikkelingstrajecten  op maat op basis van een grondige behoefte- en contextanalyse. Hierbij ondersteunen we met plezier in het veld (dmv individuele- & teamcoachings, leergroepen, opzetten van e-learning platforms op maat,…) en geven we aan boegbeelden en hun interne HR teams strategisch advies en ondersteuning. Want wanneer een cultuur veranderingen ondergaat, heeft dit onlosmakelijk ook gevolg op de organisatiestructuur. En visa versa. Maak je dus klaar voor een spannende reis. 

Boek Coachinglab voor een los onderdeel or go all the way!  


We hadden reeds de eer samen te werken met o.a.: