Stress bespreken in een team

Ik ben overwegend een “beheerser”, that’s for sure. Dat maakt me G I G A N T I S C H gevoelig voor bore-out. Als ik geen uitdaging (meer) voel, dan krijg ik spanning. Terwijl anderen overbelasten op té veel werk, zet het mij juist aan extra te knallen. Gek hé…en toch niet zo gek. […]

Circle of change

Herkenbaar? Je zit met jouw team samen, maakt afspraken wat anders dient te gaan om efficiënter te werken…iedereen knikt volmondig en tóch verandert er in realiteit niks. Stel jezelf de vraag of jouw team eigenlijk wel bewust is dat iets dient te veranderenjouw team dan ook bereid is anders te denken of te doenjullie concrete acties hebben geformuleerdjullie ook hebben afgesproken hoe & wanneer jullie bovenstaande […]

We like social shares!

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • LinkedIn