Als leidinggevende of boegbeeld zijn het spannende tijden. Je wil zacht zijn voor de mens, en tegelijk zal je hard dienen te zijn voor het resultaat.

°

Een tijdje geleden volgde ik een intensieve bijscholing onder de vleugels van Prof. Elke Van Hoof. Ik wou de neurobiologische werking van het stressbrein onder de knie krijgen omdat ik in loopbaancoachings heel wat mensen sprak die last hadden van focus, het uitstippelen van hun loopbaanpad en niet altijd de opties zagen. Ik vond het boeiend. En kon door de kennis over de werking van de hersenen me meer inleven in wat mijn coachee doormaakte.

°

Wat me opviel was de rode draad: hun stressbrein had al even onder spanning gestaan. Zich ongelukkig voelen in de job, rollen opnemen waar ze over of onder gekwalificeerd voor waren, moeilijk kunnen copen met een collega of leidinggevende,… En dan waren er coachees die al even zonder job zaten. Sommigen na langdurige mentale overbelasting die na intensieve begeleiding klaar waren voor de volgende stap in hun reintegratie traject: terug een stap zetten richting arbeidsmarkt.

°

Wat we nu zien is ongezien: sinds maart 2020 kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid inroepen. Tot zeker al augustus. Dat is lang. Heel lang. En elk bedrijf dient alert te zijn op de consequenties. Of de werknemer nu terugkomt of later dient af te vloeien… in dat laatste geval speelt er naar mijn inziens zelfs een maatschappelijke verantwoordelijkheid mee.

°

Ik zie enorm veel parallellen dus met reintegratie na mentale overbelasting waar we als organisaties veel van kunnen leren en kunnen meenemen. Uit onderzoek van BMC Public Health blijkt dat langdurige werkloosheid grote psychologische effecten heeft zoals overmatige stress, schuldgevoel, boosheid richting de (ex-)werkgever tot zelfs depressie en fysieke klachten. Deze bemoeilijken de terugkeer.

°

Mogelijks kunnen volgende tips jou als organisatie, leidinggevende,… jou helpen:

°

  • Geef een klankbord aan jouw medewerker die thuis zit (zelf, iemand uit jouw HR team, een vertrouwenspersoon, een externe coach,…) Werk op zelfvertrouwen. Mensen die geknipt zijn met de organisatie voelen zich snel slachtoffer maar evengoed héél schuldig omdat anderen zijn blijven werken. Wie het woord “coronavakantie” heeft uitgevonden, weet duidelijk niet welke gevoelens het kan oproepen bij diegene die ongewild thuis zijn gezet
  • Stimuleer activiteiten in groep zodat routine wordt gedeeld (ik ben bijvoorbeeld tijdens de lock down blijven sporten, eerst met 1 buddy en na de versoepelingen met meerdere tot we weer als club mochten samenkomen. Telkens op hetzelfde uur, structuur helpt!) Help mee zoeken met jouw medewerker vanuit zijn/haar interesses. Dat kan simpelweg een boekenclub zijn, vrijwilligerswerk, sport- of wandelclub,…
  • Stimuleer zelfstudie (lezen, webinars, …) en zelfontwikkeling (sterktes & uitdagingen leren kennen) Zo blijft de medewerker scherp & alert, klaar om te herstarten met frisse ideeën!
  • Train jouw medewerker op vlak van business understanding. De tijdelijke werkloosheid bestaat voor een reden. Geef hem inzichten in de denkwijze van de organisatie en laat hem/haar zelf conclusies nemen op basis van feiten… en niet op basis van zijn/haar veronderstellingen

°

Dit zijn kleine inspanningen. En worden té vaak over het hoofd gezien met catastrofale gevolgen van dien. Uit onderzoek van Stepstone (14/05/2020) werd duidelijk dat 22% van de werknemers overweegt ontslag te nemen vanwege de manier waarop zijn werkgever is omgegaan met de crisis. Je wil nu écht niet jouw topspelers verliezen. Nu éven niet.

°

Vragen, bemerkingen? Ondersteuning nodig? Laat het ons weten! Wil je direct in actie schieten? Investeer voor jouw medewerker(s) in een Facet5 zelfontwikkelingsmoment, individuele klankbordsessies of geef toegang tot het e-learning platform om rond (persoonlijk) leiderschap te werken.

Category
Tags
No Tag

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *