Steeds meer bedrijven en organisaties zijn op zoek naar manieren om flexibeler te kunnen inspelen op de noden van de klant… en van de omgeving. De huidige realiteit met Covid-19 is daar het sprekende voorbeeld van.

°

Wendbare organisaties blijven draaien en zullen overleven. Hun processen zijn future proof maar ook hun manier van samenwerken. Logge, bureaucratische, hiërarchische structuren en culturen vallen stil en krijgen rake klappen. Misschien niet onmiddellijk in cijfer, dan wel later in verloop.

°

De klassieke, bureaucratische hiërarchie maakt dus plaats voor een meer open en dynamisch organisatiemodel waarin zowel medewerkers als teams versterkt worden. Je herkent ze aan de vele multifunctionele teams die met meer autonomie en verantwoordelijkheid resultaat afleveren. Ze werken samen, zijn betrokken door de input die ze kunnen geven en zijn een pak productiever. Dit vergt dus een ander soort leiderschap. En Coachinglab ondersteunt daar graag bij: van oud naar nieuw leidinggeven.

°

Wat typeert “oud leidinggeven”?

°

  • Als leidinggevende “sta je boven de andere mensen”
  • Daarmee gaan bepaalde gedragingen, overtuigingen, motieven gepaard zoals ‘macht’, ‘aanzien’, ‘controle’, ‘oplossen’ en ‘beslissen’…
  • Deze leiders zijn vaak ervaringsdeskundigen en zijn een kei in het oplossen van problemen door hun kennis en het regelen van dagdagelijkse zaken
  • Ze zijn van mening dat leiderschap niet gedeeld kan worden, en dat je het eerder kan “kwijtspelen” als je niet voldoet aan de verwachtingen

°

“Nieuw leidinggeven” wordt als volgt getypeerd:

°

  • Hoewel je misschien voor elk probleem een oplossing weet, leer je mensen zelfredzaam zijn en onder elkaar oplossingen vinden
  • Je bent niet alleen bezig met cijfers halen maar óók met motiveren
  • Je spoort mensen aan hun verantwoordelijkheid op te nemen en ideeën uit te werken eerder dan ze op te leggen en geeft zo ruimte
  • Je beslist participatief in lijn met missie en waarden
  • Je wil anderen zien groeien en wil bedragen, het gaat niet over macht

°

In het boek “Naar gedeeld leiderschap” van Koen Marichal & Karen Wouters omschrijft de metafoor van het tentenkamp magistraal mooi het verschil tussen beide organisatiemodellen. Ik citeer:

De switch van hiërarchie naar meer autonome teams en gedeeld leiderschap is als de switch van paleis naar tentenkamp. De topzware hiërarchie wordt de wacht aangezegd en multifunctionele teams met meer autonomie nemen het voortouw. Ze worden verantwoordelijk en ook aansprakelijk voor een geïntegreerd takenpakket en bijhorende output. Meer samenwerking en verantwoordelijkheid verhogen ook de kwaliteit van de arbeid. De betrokkenheid van de medewerkers neemt en toe en maakt hen productiever. Het paleis met vele gangen, aparte kamers en verdiepingen wordt een tentenkamp in openlucht, met lichte en/of tijdelijke structuren.

°

De switch is aan de ene kant een structuurvraagstuk. De organisatie heeft een duidelijke visie nodig op haar activiteiten, hoe ze die in teams wil organiseren en welk kader ze rond die teams wil creëren. Het is aan de anderen kant een leiderschapsvraagstuk. Sterke, autonome teams verdragen geen hiërarchische spelletjes of bureaucratische regelneverij. Ze hebben samenwerkende leiders nodig, die werken met teams in plaats van erboven te gaan staan. Leiders die vertrekken van visie, waarden en vertrouwen in plaats van macht en controle. Leiders die tijdelijke, flexibele rollen in groepen en projecten oppakken en weer loslaten. Juist dat nodige leiderschap ontbreekt dikwijls.

°

Ondernemerschap, netwerken en zelforganisatie zijn trending vandaag. Medewerkers moeten vooral ruimte krijgen om zich te ontplooien en meer autonome teams moeten zelf problemen oplossen, prioriteiten stellen en hun werk plannen. De klassieke, toezichthoudende leidinggevenden passen niet meer in dat plaatje. Dat betekent dat velen hun positie wordt afgeschaft en niet wordt vervangen.

°

“Ik moet ineens gaan coachen in plaats van leidinggeven… hoe dat ik dat?”

°

En dan komt Coachinglab in beeld. We ondersteunen leidinggevenden die de transitie willen maken van oud naar nieuw leidinggeven. Maar ook teamleaders & teamcoaches die al in innovatieve arbeidsorganisaties vertoeven ondersteunen we graag mee. De zaag scherp houden.

°

Ontdek ons aanbod hoe we jullie kunnen ondersteunen richting en in gedeeld leiderschap:

°

°

Neem contact op indien je een samenwerking wil opstarten: 0476 51 27 13 of sofie@coachinglab.be

°

Misschien vind je deze blog ook interessant? 

°

Vond je dit artikel interessant? Je doet me een plezier door het te delen via Linkedin

Neem contact op en join forces
via sofie@coachinglab.be

Category
Tags
No Tag

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *