Leiden betekent dat anderen bereid zijn om je te volgen – niet omdat het moet – maar omdat ze het willen

Iedereen kent wel mensen in hun omgeving die op een heel natuurlijke manier, zonder formeel mandaat anderen kunnen inspireren, begeesteren en aanzetten tot actie. Het zijn vaak diegene die in jeugdverenigingen bepaalde rollen opnamen of in hun studententijd het voortouw namen. Omdat ze er zin in hadden. En er goed in bleken te zijn. Misschien wel werden aangezet vanuit hun omgeving, nature-nurture enzo. En soms zit het goed verscholen. Daar geniet ik het meeste van bij het afnemen van middle management assessment & development centers. Waar anderen moeite moeten doen – zelfs na vele trainingen – om moeilijke gespreksvoering tot een goed einde te brengen, spelen de natuurlijke leiders met gemak het klaar zacht te zijn voor de mens en hard voor het resultaat. Heerlijk.

°

Jaar na jaar vroeg ik me af hoe het kwam dat de ene met meer gemak dan de andere leiderschap skills vertoonde, zonder nog maar de rol formeel opgenomen te hebben…of zelfs een opleiding gevolgd te hebben! Door me te verdiepen in Covey vielen de puzzelstukjes in elkaar: het draait om persoonlijk leiderschap. Met de juiste mindset & skillset in het (professioneel) leven staan. Zit dat goed, dan kan je er van op aan dat het formeel leidinggeven een pak comfortabeler zal verlopen. Combineer dat met de goésting om een people rol op te nemen en wat theoretische bagage rond de verschillende leiderschapsrollen, teamdynamics, gesprekstechnieken, strategie, stress handling,… en je bent vertrokken.

°

Wat is eigenlijk de ideale mind- & skillset dat de basis is tot alles?

°

  • Actieve leerhouding: zelfkennis & reflectie is een must om te groeien en de zaag scherp te houden. Dankzij een beter inzicht in jezelf kan je je beter aanpassen aan de ander/context en je stijl van leidinggeven bijgevolg aanpassen. Bovendien is nieuwsgierigheid een absolute must om regelmatig over het muurtje te kijken en mee te zijn in een veranderende context
  • Communicatieve skills: feedback kunnen & durven geven op een neutrale, niet veroordelende manier, rekening houdend met elk zijn referentiekader, waarbij je zacht bent voor de mens en hard voor het resultaat. Een oprecht geïnteresseerd oor brengt je ver
  • Hoge mate van managerial courage: je toont moed, volharding & besluitvaardigheid. Je voegt daad bij woord op een consequente manier en komt bijgevolg jouw afspraken na. Je kan richting geven i.f.v. doel en hakt (soms moeilijke) knopen door
  • Emotionele intelligentie: je toont sociaal bewustzijn. Begrip in jezelf en voor een ander is belangrijk om op gepaste manier te kunnen anticiperen. Het helpt jou om anderen te motiveren, relaties te onderhouden en beter om te gaan met conflict. Eerst begrijpen, dan begrepen worden met oog op win-win
  • Integriteit & eerlijkheid: je toont betrouwbaarheid door te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet. Je bent oprecht en hebt geen verborgen agenda. Je komt ook op voor de afwezigen in het gesprek en beperkt je tot “praten met”, niet “praten over”
  • Plannen & Organiseren: je kan effectief prioriteiten stellen en verzamelt alle losse eindjes in 1 systeem waardoor jouw hoofd vrij is om het overzicht te bewaren. Op basis van die helicopterview kan je met de juiste mensen & middelen jouw doel behalen binnen het gewenste timeframe en met een gezonde dosis pro-activiteit
  • Building successfull teams: je kent de sterktes & uitdagingen van jezelf en jouw teamleden en weet ze te positioneren in een heldere rol op maat. Je geeft ze richting, stuurt ze aan volgens hun niveau en motiveert hen richting het teamdoel waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Je beseft dat 1 + 1 echt wel 3 is en slaagt er in om tegenpolen succesvol te laten samenwerken door aandacht te besteden aan de basis nl. vertrouwen. Het vormt de basis om conflicten te overwinnen en leert jouw team om te gaan met hun teamdynamics.
  • Analytisch, probleemoplossend vermogen: je bent in staat een lastige situatie uit te klaren tot op het bot en op basis van alle gegevens van alle partijen tijdig een logische (of soms inventieve) oplossing te formuleren
  • Emotionele stabiliteit: je kan stress kanaliseren (dankzij een positieve mindset, via fysieke in/ontspanning en een gezond eet/slaappatroon) en ziet lastige situaties als een uitdaging en mogelijkheid tot optimalisatie

°

Met CoachingLab willen we leiders van in het begin uitdagen & inspireren en on the way wakker houden. We nodigen ze uit om een goede teamsfeer te scheppen waarin teamleden vertrouwen geven en ontvangen zodat ze optimaal samenwerken en elke hindernis overwinnen. Ook hun eigen hindernissen.

°

Wat mag je verwachten als je met Coachinglab samenwerkt?
In een groeitraject krijg je een beeld op jouw mind- en skillset, waar je van nature comfort in hebt en waar je extra aandacht aan kan schenken. Breng hiervoor jouw Insights/Disc/… analyse mee of vraag een Facet5 analyse aan. Vervolgens gaan we aan de slag in klankbordsessies op maat. Voel je dat je nog wat extra theoretische bagage kan gebruiken, dan bekijken we samen welke trainers in het netwerk het beste aansluiten bij jouw (bedrijfs)noden.

°

We like action! Wil je meer informatie of onmiddellijk aan de slag? Laat van je horen via 0476 51 27 13 of sofie@coachinglab.be

°

Van deelnemers wordt verwacht dat ze voldoende energie kunnen investeren in het leertraject.  Competenties aanleren & aanscherpen kan je niet zonder inspanning te leveren.

Category
Tags
No Tag

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *