Team Coaching

Teamcoaching is succesvol samenwerken en tot zelfontwikkeling komen. Sommige teams ontwikkelen zich tot een hecht samenwerkingsverband dat topprestaties neerzet. Andere groepen vallen ruziënd uiteen voordat de eindstreep – het teamresultaat- zelfs maar in zicht is. Teamcoaching is dan vaak een goede interventie.

Om de doelmatigheid en samenwerking van een team te verbeteren, kijken we tijdens teamcoaching naar verschillende factoren zoals:

  • De groepsdynamiek van het team
  • Het DNA van ieder individu in het team en van het team als totaal. Waarin vullen we elkaar aan? Wat waarderen we in elkaar? Wat missen we?
  • De doelmatigheid van een team in termen van missie, doelen, taken of rollen, werkprocedures en afspraken.

Teamcoaching zorgt allereerst voor bewustwording van je eigen rol binnen het team, de onderlinge dynamiek en de energie om met elkaar te werken aan verbetering. De onderlinge verhoudingen worden zichtbaar, individuele drijfveren worden bespreekbaar en waardering voor elkaars kwaliteiten wordt besproken. Daarna komt de volgende stap in teamcoaching: met de gesignaleerde punten aan de slag gaan als team. We werken hiervoor graag met het model van Lencioni. 

 

Voor Teamcoachings werken we voorbereidend graag met Facet 5 Teamscape. Wil je de kwaliteiten van het totale team gestructureerd in kaart brengen? Dat kan met Teamscape. De individuele Facet5 profielen kunnen voor een team analyse worden samengevoegd. Deze teamrapportage geeft inzicht op welke vlakken het team elkaar juist aanvult of verzwakt én welke kwaliteiten binnen het team gemist worden. Vraag een voorbeeld rapportage op via sofie@coachinglab.be 

 

Wil je (terug) een gezonde dynamiek in jouw team?

Neem dan contact op via sofie@coachinglab.be of bel naar 0476 51 27 13