Workforce Experience

CoachingLab biedt ondersteuning aan bedrijven gedurende heel de employee life cycle, zowel op organisatie, team als individueel niveau. We werken vanuit de talentbenadering en kijken dus verder dan enkel vaardigheden & competenties. Je zou het “career architecture” kunnen noemen. Een combinatie van jarenlange ervaring in werving & selectie en loopbaanbegeleiding. Want iedereen wil de juiste mensen aantrekken én behouden.

 

We doen dit door:

  • Het begeleiden van het aanwervingsproces
  • Het opzetten van assessments & development centers
  • Het in kaart brengen van de talenten van jouw medewerker(s) en deze verder laten groeien
  • Het in kaart brengen van het (leiderschap)potentieel van jouw medewerker(s)
  • Het coachen van medewerkers op individueel en/of teamniveau.
  • Het trainen van jouw HR team of hiring managers om talentmanagement te integreren in de organisatie

We gebruiken een transparante tool “Facet5” als startpunt. Meten is weten. We geloven sterk in “Paars beleid” waarbij we de visie van de organisatie koppelen aan de sterktes van het individu. Door gebruik te maken van een wetenschappelijk onderbouwde tool én daarna persoonlijk dialoog mogelijk te maken, ontwikkelingskansen bloot te leggen en teamwork te stimuleren, zorgen we voor een stevig fundament. Ontdek het aanbod en voorbeeldrapportages.

 

 

We werkten reeds samen met: House of Talents, Unilever, ForFarmers, AZ Groeninge, AZ Jan Portaels, Syntra, Wavin, Apex, Imart, Woohoo/Maandag,…