Leadershipcoaching

Wij coachen heel wat (startend) leidinggevenden, gericht op het ontwikkelen van Leadership skills.  We geloven sterk in de methodiek van dienend leidinggeven “Hard voor resultaten, zacht voor mensen”.

 

Vanuit de missie & visie van jouw organisatie, checken we de verwachtingen en bekijken we hoe elke leidinggevende in de juiste rol ondersteuning kan bieden aan hun team voor het behalen van optimale resultaat. Als startpunt werken we met een Facet5 analyse waarbij de natuurlijke leiderschapsstijl wordt uitgelicht. Een voorbeeld van zo’n rapport kan je hier doornemen.

 

Op basis van de sterktes & ontwikkelpunten bekijken we de next step. Dat kan een leertraject op maat zijn (één-op-één coaching, intervisie in groep, training,…)

 

CoachingLab helpt huidige en toekomstige leiders te laten uitgroeien tot inspirerende personen die anderen kunnen begeesteren en motiveren. Wij ondersteunen bedrijven en leidinggevenden o.a. met:

  • Potentieel bepalingen
  • Individuele coaching (ondersteuning bij concrete cases, hoe feedback geven, conflicthantering, teamdynamiek vergroten,…)
  • Klankbordsessies / Intervisie
  • Training / Train-the-trainer
  • Team coaching en faciliteren binnen teams

Informeer voor een coachingtraject of boek een training via sofie@coachinglab.be Prijzen op aanvraag.