Huis voor Veerkracht

Werkhervatting na langdurige afwezigheid (burn-out, ziekte,…) is de uitdaging van deze eeuw. Als antwoord ontwikkelde het Huis voor Veerkracht een werkhervattingstraject, reboarding®. Het traject bestaat uit verschillende stappen zoals loopbaancoaching, werkhervatting en hervalpreventie.

Vanaf november 2017 start ik in samenwerking met Huis voor Veerkracht een traject als Reboarding Katalyst en kan je ook hier ondersteuning in krijgen.

www.reboarding.be